سرزمین آدمیان

کتاب سرزمین آدمیان اثر آنتوان دو سنت اگزوپری
شرح

کتاب سرزمین آدمیان که در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط آنتوان دو سنت اگزوپری نوشته شده است.که انتشارات آن فردوسی اص‍ف‍ه‍ان‌ می باشد.و با ترجمه حبیب اللهی انجام گرفته است.آنتوان دو سنت اگزوپری در همه ی اثرهای خود از اتفاقاتی که بر سرش در حین پرواز کردن گذشته می باشد با لحنی شاعرانه صحبت می کند .از ارتباط آدمها با هم دیگر به بحث و صحبت پرداخته است. شاید بشود گفت وجود خداوند را در ارتباط انسانها با هم دیگر جستجو می نماید. در اثر سرزمین آدمیان در این مورد اینگونه گفته است که در واقعیت زیادتر از یک نوع تجمل و شکوه وجود نداشته و آن رابطه ی آدمیان می باشد با هم دیگر و دوباره در سطری پیش اینگونه نوشته که بزرگی یک حرفه در درجه نخست شاید یک واحد کردن انسان ها با هم باشد. تلاش او در تمام زمان واسه ی پیدا کردن یا ایجاد نمودن رابطه ای اینطور است. در صفحه نخست کتاب سرزمین آدمیان گفته که شب تاریکی که در آن شب روشنائی هایی چند پخش داخل صحرا تابان بود و درخشان هر یک از این روشنایی ها در این اقیانوس تاریکی مساله ای بر وجود آدمی است. در این کانون نوشته مطالعه می کنند. می اندیشد . راز دل می گویند. در آن عشق می ورزیدند.برای خرید کتاب سرزمین آدمیان با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید