صبح روز کریسمس

کتاب صبح روز کریسمس اثر فرانک اوکانر
شرح

کتاب صبح روز کریسمس که توسط فرانک اوکانر نوشته شده است.با ترجمه سرورالسادات جواهریان انجام گرفته است.فرانک اوکانر با اسم اصلی مایکل فرانسیس اوکانر اوداناوان رمان نویس و انتقاد کننده ی سرشناس ایرلندی در سال هزار و نهصد و سه داخل شهر کورک دومین شهر مهم ایرلند بعد از دابلین متولد شده است و شصت و سه سال زندگی کرد و عمر نمود. نام اصلی‌ او مایکل او دو نو وان بود و این اسم مستعار را به دلیل ملاحظات شغلی داخل سازمان های دولتی برای خویش انتخاب کرد . سال چهارم دبستان را که به اتمام رساند که خانواده اش تصمیم گرفتند به سبب تهی دستی و تنگدستی از مدرسه بیرونش آورند. طی آشوب‌های سیاسی سال های هزار و نهصد و هجده تا هزار و نهصد و بیست و یک که با ایجاد شدن دولت آزاد و جدید ایرلند منتهی شد در ارتش جمهوری خواهان خدمت نمود. بعد از برقراری صلح اول کتابدار شد و بعد از مدتی سمت مدیریت تئاتر مشهور ابی در دابلین را به عهده گرفت. اوکانر علل خصوص بر داستان‌نگاری انتقاد کننده ی ادبی هم در این خصوص دو کتاب مشهور یکی به اسم آئینه در راه و مطالعه ای درمورد رمان و دیگری صدای تنها و مطالعه ای درمورد داستان کوتاه نگاشته است.برای خرید کتاب صبح روز کریسمس با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید