نوای اسرار آمیز

کتاب نوای اسرار آمیز اثر اریک امانوئل اشمیت
شرح

کتاب نوای اسرار آمیز که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط اریک امانوئل اشمیت نوشته شده است.که انتشارات آن قطره می باشد.و با ترجمه شهلا حائری انجام گرفته است. قصه ی رخ داده ی این نمایش اینگونه است که ابل زنورکو برنده جايزه نوبل در جزيره ای به اسم رُزوَنويگ در دريای نروژ زندگی می نماید. او زندگی در انزوا را واسه ی خود انتخاب کرده است. خبرنگاری به اسم اريک لارسن واسه ی مصاحبه به دیدن او می رود. او نخستین خبرنگاری می باشد که پیروز به گرفتن وقت صحبت با ابل زنورکو گشته است. اثر در مقدمه به فردی با اسم مستعار ه.م تقديم گشته است. خبرنگار عقیده داشته اين حروف اول اسم هلن مترناک معشوقه حقیقی نگارنده است. نويسنده اين موضوع را تایید نکرده است و گفته اين حروف اول اسم و نام خانوادگی نخستین ناشرش هانری متزجر می باشد. نگارنده آخرين نامه خود را به خبرنگار داده که به دست هلن مترناک رسد. خبرنگار نامه های زیادی که برای نويسنده است را از کيف خود بيرون ریخته است. اين نامه ها هيچ یک باز نگشته است . خبرنگار به نگارنده گفته است که با هلن مترناک ازدواج نموده است و نگارنده را واسه ی ترک او و آزار زن محکوم می کند. در آخر آشکار می گردد که زن حدود ده سال است که از دنیا رفته است. نويسنده در اثر خویش اسم ده را نياورده است اما خبرنگار از توصيف های نويسنده در کتاب فهمیده که ده مزبور نُبروزنيک است. برای خرید کتاب نوای اسرار آمیز با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید