نویسندگان و ایدئولوژی

کتاب نویسندگان و ایدئولوژی اثر جرج اورول
شرح

کتاب نویسندگان و ایدئولوژی که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط جرج اورول نوشته شده است.که انتشارات آن بخارا می باشد.و با ترجمه عزت الله فولادوند انجام گرفته است.جرج اُروِل اسم مستعار اریک آرتور بلر یکى از نگارنده های پرآوازه ی انگلیسى در قرن بیستم بوده است. از او چند داستان و خیلی مقاله ‏ها و انتقادات ادبى تمام داراى صبغه اجتماعى و انسانى و اکثرا سیاسى به جا مانده است. ارول عقیده ی زیادی به سوسیال دموکراسى و عدالت اجتماعى داشت و بر ضد آشتی ‏ناپذیر استبداد و توتالیتاریسم به هر صورت و گونه بود. به دلیل داشتن این عقیده ها در جنگ داخلى اسپانیا در دهه هزار و نهصد و سی مخالف با فرانکو و فالانژیست‏ها به جمهورى ‏خواهان پیوست و با همان جنگجویان مردانه جنگید و تنها وقتی جبهه را ترک نمود که تیر به گلویش خورد و داشت موجب فوت کردن وی می شد. او با نوشتن دو اثر مشهور هزار و نهصد و هشتاد و چهار و قلعه حیوانات بر ضد استالینیسم بلند شد. این دو اثر که هر دو به فارسى برگردانده شده‏ اند و از مهمترین و اثرگذارترین اثرهای قرن بیستم می باشند و آوازه ی جهانى ماندگار یافته‏ اند. علل خصوص چند نگاشته ی کوتاه سیاسى و اجتماعى همچنان در بیان همان مفهوم و در همان سمت و سوی فکرى از او باقى بوده که این مقاله از آن مقوله است. ویژگى به خصوص نوشته ‏هاى ارول صمیمیت و راستگویى و زبان روشن او است.برای خرید کتاب نویسندگان و ایدئولوژی با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید