پیشگوی نفرین شده

کتاب پیشگوی نفرین شده اثر چنگیز آیتماتف
شرح

کتاب پیشگوی نفرین شده که در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط چنگیز آیتماتف نوشته شده است.که انتشارات آن دن‍ی‍ای‌ ن‍و می باشد.و با ترجمه محمد مجلسی انجام گرفته است.دورانی که بدبختی و تهی دستی و دشمنی جهان را به تباهی محض رسانده بود. یک اندیشمند واسه ی پژوهش و بررسی هایی راهی به مدار زمین شده و میفهمد که خواهد توانست مشخص نماید که از میان نوزادانی که در رحم مادر قرار دارند کدامیک دوست داشته پا به جهان گذارند و کدامشان خیر . و این موضوع را با مردم زمین در بین گذاشت و شکم مادرانی که فرزندان ناراضی داشتند را تیره می نماید تا از متولد شدن آنها و عاقبت زشت تر شدن جهان جلوگیری نماید .ولی دانشمندی که خویش را فیلوته و کشیش فضایی نام داده بود و در ایستگاه فضایی وشخود بیست و هفت نک مانده به کشف بی سابقه ای دست پیدا می کند که بعدهای علمی و اندیشمند و فلسفی دارد. فیلوته در سپری شدن سالها پژوهش های پیچیده خویش فهمیده است برخی از جنین های آدمی در رحم مادر ناقل شرارت می باشند یا آینده تیره و تاری را واسه ی خویش درست می کنند و نمی خواهند به دنیا آیند و چشم به دنیا گذارند.رمان با این داستانها و اتفاقات بحث انگیز شروع شده و داخل آمریکا و روسیه و کشورهای دیگر سر و صدایی به پا می نماید و مسائلی گفته می شود که انسان را به اندیشیدن وامی دارد.برای خرید کتاب پیشگوی نفرین شده با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید