کتاب سمفونی مردگان

کتاب سمفونی مردگان اثر عباس معروفی
شرح

رمان سمفونی مردگان  داستان بسیار ستوده شدهٔ عباس معروفی، حکایت شوربختی مردمانی است که مرگی مدام را به دوش می کشند و در جنون ادامه می یابند، در وصف این رمان بسیار نوشته اند و بسیار خواهند نوشت؛ و با این همه پرسش برخاسته از این متن تا همیشه برپاست؛ پرسشی که پاسخ در خلوت تک تک مخاطبان را می طلبد: کدام یک از ما آیدینی پیش رو نداشته است، روح هنرمندی که به کسوت سوجی دیوانه اش درآورده ایم، به قتلگاهش برده ایم و با این همه او را جسته ایم و تنها و تنها در ذهن او زنده مانده ایم. کدام یک از ما؟ آنچه بیش از همه در این کتاب خودنمایی می کند، نگاه و روایت یک حادثه از منظر چند ناظر است. حادثه داستان روایت شاعر جوانیست که گرفتار خشم پدر سنتی خود می شود. معروفی در این کتاب دردسر های یک رونشفکر سال های 1310 تا 1330 را از منظر دید چند شخصیت مختلف داستان روایت می کند. 1 . اورهان، پسر کوچک خانواده و وارث تفکرات سنتی پدر نماینده نسل جدید قدیم اندیش 2 . آیدا، دختر خانواده، نماینده احساسات جامعه 3 . پدر، نماینده عوام  4 .زن همسایه روبرو، نماینده روشنفکران 5 . صاحب کارگاه چوب بری، نماینده روشن فکران محافظه کار 6 . آیدین یا سوجی، پسر خانواده، شاعر و نماینده نسل جوان درگیر در تناقضات

 معرفی کتاب سمفونی مردگان

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید