فرمانده بعد از خدا

فرمانده بعد از خدا نوشته فن دونیتز

کتاب فرمانده بعد از خدا
tellphon karaketab
شرح

کتاب فرمانده بعد از خدا اثر فن دونیتز ترجمه ذبیح الله منصوری

رمان فرمانده بعد از خدا اثر فن دونیتز ترجمه ذبیح الله درمورد جنگ برلن و خاطرات درياسالار فن دونيتزآلماني کسانی که بعد از جنگ جهانی اول مرزهای اروپا را تغییر دادند گفتند که کشور لهستان مستقل گردیده باید به دریای آزاد راه پیدا کند تا اینکه از نظر اقتصادی پیشرفت کند. وضع جغرافیایی لهستان طوری بود که نمی توانست به دریای آزاد راه پیدا کند زیرا خاک آلمان بین کشور لهستان و دریای آزاد (دریای بالتیک) حایل بود. دول فاتح جنگ هانی اول برای این که لهستان راه به دریای آزاد پیدا کند از وسط خاک آلمان یک دالان بکشور لهستان دادند تا اینکه لهستان بتواند از آن دالان که منتهی به بندر دانتزیک واقع در کنار دریای بالتیک میشد راه به دریای آزاد پیدا کند. مردان سیاسی فرانسه و انگلستان در آن دوره که همه سالخورده و با تجربه بودند نمیفهمیدند که به وجود آوردن یک راهرو از وسط خاک آلمان برای ملت لهستان و دالان مزبور را ملک مطلق لهستان به شمار آوردن سبب میشود که در آینده بین لهستان و آلمان جنگ در بگیرد. با تصدیق اینکه مسئله بوجود آوردن دالان شبیه به این بود که نهال جنگ آینده را در زمین بکارند . هیتلر نمیباید برای یک دالان ملت آلمان را به جنگی بکشاند که نتیجه اش برای تحمل شنکنجه های جسمی و روحی طاقت فرسا باشد.

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید