گل به صنوبر چه کرد

گل به صنوبر چه کرد تالیف ابولقاسم انجوی شیرازی

tellphon karaketab
شرح

کتاب گل به صنوبر چه کرد تالیف ابولقاسم انجوی شیرازی

کتاب داستان گل به صنوبر چه کرد .از مجموعه کتاب های گنجينه فرهنگ مردم ايران می باشد كه در قالب افسانه ها و قصه های ايرانی چندین کتاب چاپ  نموده است گاه از يك قصه چند روايت آمده و كلمات و اصطلاحات محلي كه به طور طبيعي در سخن آمده و مي آيد، مطابق تلفظ محل، عيناً به دقت ثبت و معني شده است.

کتاب فوق شامل مجموعه ده داستان در چهل و نه روایت، شامل: آخروس؛ آکچل؛ آوچی محمد؛ و...

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید