دیوان عندلیب کاشانی

کتاب دیوان عندلیب کاشانی
شرح

کاملترین کتاب چاپ شده در سال سی و شش  از دیوان عندلیب کاشانی که در جلد سلفون قطع وزیری به چاپ رسیده که برگرفته قصاید و غزلیات و مثنوی ورباعیات و مرثیه های عندلیب کاشانی است.با مقذمه ای بسیار حرفه ای و کلیه ابیات و اشعار بصورت کامل آمده است.برای خرید کتاب دیوان عندلیب کاشانی تماس بگیرید

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید