مقالات دهخدا

مقالات دهخدا
شرح

كتاب مقالات دهخدا

بزرگداشت صدمين سال زاده شدن علامه فقيد دهخدا چرند و پرند مجمع الامثال دخو يادداشتهاي پراكنده هذيانهاي من علاقه دهخدا به مسايل روز جامعه و شناخت عميق او از ذهنيت و طرز فكر ايراني و احساس همدردي و همراهي او با جامعه ايراني باعث ميشد تا او بيرحمانه به تمامي سوِژه‌هاي متعدد سياسي و اجتماعي‌اي كه باعث عقب ماندگي ايران مي‌دانست حمله كند. فساد و ناكارآمدي در دولت و مجلس، دولتمردان نالايق، رابطه دولت و ملت، نفوذ خارجي، ستم و بي‌عدالتي مرسوم، تحديد آزادي بيان، جهل و آمادگي مردم براي فريب خوردن، دورويي، روزنامه نگاران فاسد، وضع اسفناك راهها، شكاف بين فقير و غني، خرافات، عدم وجود آموزش براي زنان، عدم وجود امكانات آموزشي كافي براي كودكان و... همه موضوع نقدهاي بيرحمانه او بود.

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید