کتاب ایران در آستانه یورش تازیان

کتاب ایران در آستانه یورش تازیان اثر آ.ای.کولسنیکف
شرح

این کتاب در سال پنجاه و هفت در اوایل انقلاب توسط انتشارات آگاه به چاپ رسید مترجم کتاب ایران در زمان یورش تازیان اقای محمد رفیق ریحیایی یا به اختصار م.ر.ریحیایی است که اثر مشهور آ.ای.کولسنیکف را بفارسی برگردانده است. که کتابی است پژوهشی از بررسی ایران در زمان سقوط سلسله ساسانی که پادشاهش هرمزد چهارم تا دوران بر تخت نشستن یزدگرد سوم بود و در آن زمان است که به ایران یورش میشود و ایران تصرف میشود.کتابی است بسیار موشکافانه و دقیق.برای خرید کتاب ایران در آستانه یورش تازیان تماس بگیرید .

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید