کتاب های سلفون مشکی

کتاب های سلفون مشکی
شرح

برای دوستانی که علاقه به جمع آوری کتاب های کلکسیونری داشته مجموعه کتاب های سلفون مشکی موجود است و تعداد این کتاب های سلفون مشکی به سی جلد میرسد که تعدادی از این کتاب سلفون مشکی رنگ انتشارات امیر کبیر و بقیه انتشارات های دیگر است و کیفین این کتاب ها عالی رنگ جلد مشکی . نوع جلد سلفون میباشد و شامل شاهکارهای ادبی جهان میشود

کتابهایی چون

کتاب رنج و سرمستی

کتاب طلای اندام ها

کتاب شور زندگی

کتاب نقاشی نوین

کتاب همسر جاویدان

و .................................

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید