پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر تالیف جورج ریتزر
توضیحات

کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر تالیف جورج ریتزر

نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ترجمه محسن ثلاثی

کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر نوشته جورج ریتزر و ترجمه محسن ثلاثی که توسط انتشارات علمی به چاپ رسیده است.

خش اول- مقدمه ی فصل یکم در زمینه ی تاریخی نظریه ی جامعه شناسی: اولین سال ها فصل دوم زمینه ی تاریخی نظریه ی جامعه شناسی در سال های بعد قیمت دوم- نظریه های عمده فصل سوم کارکردگرایی ساختاری، نوکارکردگرایی و نظریه ی کشمکش فصل چهارم انواع نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستی فصل پنجم نظریه ی کنش متقابل نمادین فصل ششم جامعه شناسی پدیده شناختی و روش شناسی مردمنگارانه فصل هفتم نظریه ی تبادل و جامعه شناسی رفتاری فصل هشتم نظریه ی فمینیستی معاصر فصل نهم تحولات اخیر در نظریه ی جامعه شناسی فصل دهم پیدایش یک مسأله ی اصلی در نظریه ی جامعه شناسی معاصر فصل پیوست فرانظریه و یک طرح فرانظری برای تحلیل نظریه ی جامعه شناسی واژه نامه ی انگلیسی به فارسی واژه نامه ی فارسی به انگلیسی نمایه

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.