کلکسیونرهای کتاب یا کتاب باز

تا با امروز با نام کتاب باز برخورده اید؟

کتاب باز کیست؟اول از هر چیزی لازم می دانم با زبان طنز چند مطلب را توضیح و تفسیر دهم

کتاب باز موجود عجیبی است.انسان است و اهل کتاب.مانند موریانه که عاشق کتاب و کاغذ است.کتاب های نایاب را می خورد.امکان ندارد کتاب نایابی را نبیند و آب دهنش آویزان نشود.کتاب باز عاشق کتاب است و شاید حتی کتابی را اصلا مطالعه نکند و حتی باز نکند.از همان ابتدا در سلفون و در آرشیو خود بایگانی کند

لطفا به ادامه مطالب مراجعه نمایید

بنده نیز یک کتاب بازم.به جرات شاید در دنیا خرید کتاب برایم در ردیف پنج اولویت اصلی است.

کتاب ها به  دو دسته تقسیم می شوند کتاب روز.کتاب قدیمی

کتاب روز به کتاب چند سال اخیر و در حال چاپ اطلاق می شود ودر بازار براحتی البته اکثریت تهیه می گردد

و اما کتاب قدیمی به کتب زیر بیست سال اطلاق می شود که در ایران از خطی.چاپ سنگی.کتب قبل انقلاب و دهه شصت و اوایل هفتاد را نیز شامل می شود

این کتب به هر دلیلی چاپ نمی شود یا شاید چاپ شده اما با آن طرح جلد.کیفیت ظاهری و محتوا چاپ نمی گردد . کتاب باز علاقه شدیدی یه تهیه این کتب دارد

البته هر کتاب باز در زمینه خاصی کتاب جمع آوری می نماید و گاهی بعضی قدری وسیع تر اما هر نوع کتابی که قدیمی باشد یا نایاب را خیر

کتاب باز ها دو دسته هستند کتاب باز کتاب خوان.کتاب باز کلکسیونر که تنها به تهیه کتاب بدون مطالعه می پردازد

البته بیتشر کتاب باز ها کتابخوان هستند چون اگر نباشند کتابی را که دوست دارند را چگونه باید پیدا نمایند؟

اما با زبان تلخی باید بگویم بسیاری را دیده ام که کتاب برای دکور و ویترین در خانه می خرند و دریغ از مطالعه یک خط