کارگاه نمایش

کتاب های کارگاه نمایش  آثار کارگاه نمایش

 

 در تیر ماه 1348 شمسی کارگاه نمایش با هدف کمک به نویسندگان بازیگران کارگردانان و طراحان  برای خود آزمایی و تجربه هایی به دور از محدودیت های متداول حرفه ای نمایش آغاز به کار کرد.

کارگاه نمایش این امکان را بوجود آورد تا گروهایی که کم کم در این مرکز شکل گرفتند نظرهای تئاتری خود را عملا تجربه کنند.

در بدو تاسیس کارگاه نمایش بیژن صفاری به سمت دبیر شورا و آربی آوانسیان عباس نعلبندیان و ایرج انور بعنوان عضو شورا به مدیریت و امور کارهای نمایش پرداختند.لازم به یادآوری است که گفته شود فریدون رهنما و خانم خجسته کیا در تاسیس کارگاه نمایش به بیژن صفاری یاری رساندند.

{tortags,189,5}

 

کارگاه نمایش به همت بیژن صفاری و رضا قطبی و با کارگردانهایی مثل خجسته کیا با نمایشنامه حلاج، ایرج انور با نمایشنامه نظارت عالیه و بیژن مفید با نمایشنامه ماه و پلنگشروع به کار کرد. و تا ۱۳۵۸ گروههای مختلفی به جستجوهای تئاتری پرداختند.

کتاب های کارگاه نمایش در بیست و چهار شماره به سرپرستی عباس نعلبندیان به چاپ رسید

خرید کتاب های کار گاه نمایش,فروش کلیه کتاب های کارگاه نمایش در بیست و چهار جلد و تک اثر

شامل کتاب های از عباس نعلبندیان

کتاب هذا حبیب الله، مات فی حب الله، هذا قتیل الله، مات بسیف الله

کتاب سفر شاد شین به دیار نامردان و ..........

کتاب سندلی را کنار پنجره بگذاریم و به شما سرد و تاریک زمستانی بنگریم

کتاب اگر فاوست یک کم معرفت به خرج می داد

کتاب پاتوغ اسماعیل خلج

کتاب سه قطعه

کتاب طلبکارها نوشته استرینبرگ

کتاب پرومتئوس در بند ترجمه عباس نعلبندیان

کتاب جان نثار بیژن مفید

کتاب هرامسا عباس نعلبندیان

کتاب داستانی از بارش مهر و مرگ عباس نعلبندیان

کتاب پنج نمایشنامه از ساموئل بکت

کتاب آواز خان در غروب
 نوشته داود آریا

کتاب نجات یافته