کتاب انواع مزاج که به دست حسین خیر اندیش نوشته شده است. مزاج شناسی علمی خیلی گسترده و پهناور می باشد که کاربردهای بسیار زیادی واسه ی تشخیص و درمان کردن سختی های جسمی و روحی داشته است. در واقعیت مزاج همه ی جنبه های سرنوشت ما تحت تاثیر طبیعت بدنمان صورت گرفته است.نوع غذایی که میل می کنیم خواهد توانست اثرات زیاد مهمی بر همه ی عضو های بدن ما از مغز و اعصاب گرفته باشد تا قلب و معده و کبد و کلیه ها داشته است. در برخی از نوع های مزاج و یا میل نمودن یک غذای نامناسب توانسته عواقب بسیاری داشته باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انواع مزاج تماس بگیرید

دانلود کتاب انواع مزاج