کتاب نگاهی به اعماق اتم که توسط مهدی حسین زاده نوشته شده است.که دارای شش صفحه می باشد.در این اثر کوشش فراوان شده است که تا اطلاعات مختصرى درمورد میون که یکی از ذره های بنیادى است داده بشود و این اطلاعات واسه ی تمام اشخاص به طور حتم بسیار جذاب است و به این دلیل و در این راستا نگارنده در مقدمه خویش می نگارد. این جانب نویسنده ی اثر فوق مهدی حسین زاده کوشش فراوان کرده ام که در این نوشته مقداری درباره ی ذره های بنیادی اتم صحبت کنم و سخن به میان بیاورم و شرح و توضیحات مختصری درباره ی انواع ذره خاصی به اسم میون ها بتوانم بدهم تا شاید توانسته باشیم کمی کمک هر اندازه کم را به درک ساختار این ذرات ئاسه ی دانشجویان فیزیک و هم اکنون دوست داران به فیزیک کوانتوم کرده باشم .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نگاهی به اعماق اتم تماس بگیرید.

دانلود کتاب نگاهی به اعماق اتم