دانلود کتاب زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش اثر فاطمه مرنیسی

 فاطمه مرنیسی نویسنده این کتاب که با روش های جدید تحلیل های تاریخی به خوبی آشناسا. در تاریخ و سنت اسلامی دیدی ژرف نگر و تیزبین دارد.او اکنون در دانشگاه رباط مراکش تدریس می کند( منظور مترجم سال 1380 است) و در زمینه مسائل زنان و اسلام کتاب های دیگرش مانند ملکه های از یاد رفته اسلام. در آن سوی حجاب.اسلام و دموکراسی و رویای ناخوانده را می توان نام برد.
مرنیسی در کتاب پیش رو به بهره گیری از منابع غربی و اسلامی البته از چشم انداز اهل سنت- از سویی کوشش های شماری از همسران رسول خدا و زنان مسلمان برای دستیاری به حقوق خویش را ترسیم می کند تا نگاه و تفسیر مردانه و نخبه گرایانه تاریخ صدر اسلام را به چالش کشد.
و از سوی دیگر از تحریف ها و سو استفاده هایی سخن می گوید که در حیطه مذهب از حدیث و سیره شده تا انها را همچون ابزاری موثر برای تضعیف جایگاه واقعی زن در جامعه به کار گیرند.
تحریف هایی که نا شناختگی بخش مهمی از پیام و نگاه محمد در این زمینه را فرجام داده است و به فراموشی سپردن حافظه تاریخی مسلمین را نیز هم. حافظه ای که از شک وو بازنگری در خویشتن ناتوان شده است.
بیگمان ترجمه چنین کتابی در فضایی که هنوز بسیاری از زنان ما از محرومیت هایی دیراشنا رنج می برند.کاری بایسته و شایسته است.
اما این به معنی پذیرفتن یکسره نگاه مولف نیست.و نباید باشد. به ویزه که حساسیت های نویسنده در مواردی از شرایط فرهنگی زادگاهش مراکش برامده و افزون بر این سخن او بیشتر شرایط تاریخی زن عرب را باز می تابد.
و می دانیم که سرنوشت زن در جهان ایرانی و شیعی مسیری دیگری را پیموده است.
مسیری که در مواردی به طرح حق قضاوت زن از سوی فقهای نامداری چون محمدبن جریر طبری و مقدس اردبیلی راه می برد.
چنان که ارائه بخشی از دیدگاه های مطرح در باب حقوق زنان از چشم انداز فقه مذاهب شیعی هدفی بوده که ویراستار فارسی این کتاب در بخش های دوم و سوم مقدمه خویش پی می جوید.
همچنان که نخستین بخش این مقدمه به بازنمود در برخی از تفسیرهای فمینیستی تاریخ اسلام در دهه های اخیر اختصاص یافته است.

 

 

برای خرید کتاب زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش اثر فاطمه مرنیسی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش