کتاب سفر اسب پنجم که به دست رونالد ریبمن نوشته و توسط حمید احیاء ترجمه گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر بر پایه ی داستان خاطرات مرد زیادی نوشته شده ایوان تورگنیف نگاشته شده است. این فیلم نامه برگرفته از تلفیق لحظات شادی آور یک کمدی دیوانه‌وار با مایه‌های بیهودگی حاکم بر سرنوشت انسانیت و عشق‌های ناکام و غمگین و ناراحت کننده است.نگارنده با معرفی کردن شخصیتی ساختگی به اسم زودیچ و قراردادش در مقابل مرد بسیاری تورگنیف و چولکاتورین قصه را به نمایشی در نمایش تبدیل نموده است. نتایج مهم این نمایش‌نامه‌ این می باشد که مدرن و در عین حال سنتی و تاثیرات غریب و مضحک و شاعرانه داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفر اسب پنجم تماس بگیرید

دانلود کتاب سفر اسب پنجم