کتاب نمایشنامه زخم که به دست بهنام کشت زاده نوشته گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر یکی از نمایشنامه های مونولوگ و تک پرسوناژ می باشد که نمایانگر فردی به اسم اصغر است که در زندان هر روز زندگی خود را مرور می نماید.این نمایشنامه یکی از نهایی و آخرین روایت سرنوشت اصغر در زندان می باشد.که تقدیم به استاد مسعود کیمیایی شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه زخم تماس بگیرید

دانلود کتاب نمایشنامه زخم