کتاب نمایشنامه شمال از شمال غربی که به دست ارنست لمن نوشته و توسط عباس اکبری ترجمه گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. شمال به شمال غربی فیلم نامه‌ای می باشد ساخته شده که از ارنست لیمن که اینک در بیست و چهارمین کتاب از نمونه جمع شده صد سال سینما و صد فیلم‌نامه به طبع رسیده است.این فیلم‌نامه را آلفرد هیچکاک در سال هزار و نهصد و پنجاه و نه داخل آمریکا به تصویر کشانده است .داستان این فیلم درمورد مرد بازرگانی می باشد که به طور غلط به جای جاسوسی که بر ضد سازمان سیاه مشغول فعالیت می باشد دستگیر شده است. ولی بعد از چندی فرار می کند.مرد بازرگان به موجب دست یابی به بعضی از اطلاعات و اسرار محرمانه از سمت سازمان‌های جاسوسی به مرگ محکوم می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه شمال از شمال غربی تماس بگیرید

دانلود کتاب نمایشنامه شمال از شمال غربی