کتاب اِمریکا اِمریکا چاپ دهه چهل انتشارا ت پرستو یکی از رمان های مشهور الیا کازان  که از این کتاب توسط  خود نویسنده فیلمی ساخته شد این اثرترجمه استاد ساعدی و براهنی.برای خرید کتاب امریکا امریکا تماس بگیرید.hdk vlhk vh ;i .این کتاب را که یک فیلم نامه یا یک رمان برای فیلم می شناسند یکی از بهترین فیلم های جهان را طراحی و هویت بخشیده است

دانلود کتاب امریکا امریکا