کتاب آنتونیوس و کلئوپاترا اثر ویلیام شکسپیر یکی دیگر از نمایشنامه های تراژیک عاشقانه مشهور اوست.کتاب آنتونیوس و کلئوپاتر روایت شخصی به نام آنتونی فرمانده ارشد سپاه روم است که به عشقی عمیق دچار شده است.معشوق او  کلئوپاترا است که ملکه مصر است و عشق او را کور می کند. و برای جنگیدن و چیره شدن عشق از خیلی چیزها میگزرد.  تا اینکه سرانجام رقابت سیاسی در میان دو سردار رومی منجر به جنگ می‌شود و آنتونی شکست می‌خورد و خودکشی می‌کند. کلئوپاترا هم پس از مرگ دلدادهٔ خود برای این که او را در رکاب قیصر اکتاویوس به اسارت به روم نبرند، دست به خودکشی می‌زند.برای خرید کتاب آنتونیوس و کلئوپاترا اینجا کلیک نماییید. و برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید

دانلود کتاب آنتونیوس و کلئوپاترا