کتاب نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران که در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک چاپ شده می باشد.که انتشارات آن هواپیمایی هما می باشد.که دارای تعداد بیست و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.شروع سال هزار و سیصد و پنجاه و یک برابر با برگزار کردن یکی از مهمترین اتفاقات هنری داخل ایران می باشند. در بهار این سال کشور ما میزبان اولین جشنواره فیلم تهران خواهد شد.فدراسیون بین المللی صنایع فیلم کشور ایران را از بین کثیر کشورهای آسیایی با عنوان برگزار کننده هم اکنون اتفاق مهم دنیای منتخب شده است .برای آنکه ما با انجام شدن فستیوال فیلم های کودکان زمان بسیاری در صحنه ی فستیوال های دنیای مورد دقت هنر دوستان انجام گرفته اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران تماس بگیرید

دانلود کتاب نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران