دانلود کتاب قهرمان عصر ما که انتشارات آن بنگاه ترجمه و نشر کتاب می باشد.که دارای تعداد سیصد و نوزده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.که در سال هزار و سیصد و نوزده چاپ شده می باشد.این اثر توسط میخاییل لرمانتف نوشته شده است. کتاب قهرمان عصر ما اسم پنج داستان بهم پیوسته می باشد که در تمامی آن تصویر زنده جوانی به اسم خودنمایی نموده است . پچورین یک فرد اشرافی درس خوانده می باشد و بسیار استعداد دارد.که پیوسته درمورد سرنوشت و خواهش های خود فکر نموده است و همانند محیط مناسبی واسه ی معرفی کردن خویش پیدا نمی کند.قوایش را در سرنوشت بی حاصلی تباه می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب قهرمان عصر ما تماس بگیرید

دانلود کتاب قهرمان عصر ما