کتاب کشتگان بر سر قدرت که در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط مسعود بهنود نوشته شده است.که انتشارات آن علم می باشد.که دارای تعداد هفتصد و سیدهه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته توضیحاتی درمورد حال بیست و یک نفر از سیاستمدارانی می باشد که خود را به نیرو و قدرت رسانده و به خاطر آن جان خود را باخته اند . از سالها قبل بر این تفکر بودم که برای چه استبداد توانسته است به سبب راحتی امیرکبیر را از بین ببرد و در جائی ثبت نشده که جز همسر و مادر او انسانهایی بر آن یل تاریخ ایران خون گریه کرده باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کشتگان بر سر قدرت تماس بگیرید

دانلود کتاب کشتگان بر سر قدرت