کتاب کریم شیره ای که با قلم حسین نور بخش نوشته شده است.که دارای تعداد چهارصد و نوزده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. کریم به طور حتم میان سن هجده و بیست به تهران آمده است . او داخل اصفهان زندگی می نموده است و تمام او را با اسم کریم پشه به دلیل و نیش و کنایه اش شناخته و به این لقب معروف بود .او یکی از دلقکان معروف دربار ناصرالدین شاه قاجار بوده است. از رعایت کردن ادب به پادشاه و مقربان شاهزادگان معاف بود و اجازه داشت هر وقت و در هر مکانی نسبت به هر انسانی هرچه دلش خواست گوید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کریم شیره ای تماس بگیرید

دانلود کتاب کریم شیره ای