کتاب احمد که در سال دو هزار و چانصد و سی و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی نوشته شده است.که انتشارات آن شبگیر می باشد.که دارای تعداد دویست و چهل و شش صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. هر ملتی که رجال متنفذ او زودباور و لین‌العریکه و بی علم و بی تجربه و طلا دوست است با سرپنجه صید افکن شاهین اقتدار استرلینغ و روبل و دلار و فرانک سریع تر از دیگران شکار خواهد شد.عبدالرحیم پسر ابوطالب نجار تبریزی در محله سرخاب تبریز متولد شده است. به گفته خویش پدر وی ابوطالب و پدربزرگش استاد علی مراد در خصوص نجاری استاد بودند . میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی از روشنفکران قبل از مشروطیت می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب احمد تماس بگیرید

دانلود کتاب احمد