کتاب ایرانیان یهودی که در سال هزار و سیصد و شصت و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط علی اصغر و آتوسا مصطفوی نوشته شده است.که انتشارات آن بامداد می باشد.که دارای تعداد دویست و سیزده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. یهودیان در سرنوشت فرهنگی ایران حضور بسیار زیادی داشته‌اند و واسه ی خویش هویت ایرانی قائل می باشند. تاریخ حضور یهودیان داخل ایران به قبل از سه هزار سال پیش بر می‌گردد و سفرهای زوری یهودیان از اسرائیل به آشور و بابل و قسمت های غربی و مرکزی ایران در طول چند زمانه متوالی است.اینان در مسیر تاریخ با دیگر ایرانیان در ارتباط بسیار نزدیک فرهنگی و دینی داشته‌اند. به صورتی که در سیاهکل یهودیان در ماه رمضان همراه با مسلمانان روزه گرفته اند و در کردستان در مراسم صوفیان شرکت داشته اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایرانیان یهودی تماس بگیرید

دانلود کتاب ایرانیان یهودی