کتاب سازمان افسران حزب توده ایران که توسط محمد حسین خسروپناه نوشته شده است.که دارای تعداد سیصد و نه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. در این صحبت نه تنها موجودیت بالفعل سازمان مزبور یعنی رفتار و عملکردهایش در خلال ناحیه عاطفه تاریخی‌ همانند بحران آذربایجان و مراحله گوناگون نهضت ملّی شدن نفت جای و مکان بسیار مهمی داشته است. که قدرت بالقوه و به کار گرفته نشده آن همچنان در این رویدادها موضوع داوری‌های گوناگونی بوده است. این نوشته ی در سیصد و نه صفحه خدمت شما بزرگان تقدیم شده است و به تحقیق حزب توده یکی از بزرگترین رویدادهای حزبی معاصر در ایران پرداخته ام.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سازمان افسران حزب توده ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب سازمان افسران حزب توده ایران