کتاب زایمان و فراتر از آن که توسط یهودی گوردون نوشته شده است.که دارای تعداد نود و نه صفحه می باشد.و به دست مرتضی مدنی نژاد ترجمه گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب نگاه کاملا تازه ای به بارداری و زایمان و مادر شدن پرداخته است. واسه ی نه ماه بارداری و درد زایمان و تولد نوزاد شما و نخستین نه ماه از زندگی او و خانواده شما و راهنمایی های با ارزش احتیاج و مفیدی را در بر داشته است.نوشته ای که در دست شما وجود دارد و می شود مدعی بود که در نوع خود بی نظیر می باشد به وسیله ی یکی از معروفترین پزشکان متخصص زایمان دنیا نگاشته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زایمان و فراتر از آن تماس بگیرید

دانلود کتاب زایمان و فراتر از آن