کتاب سقوط ۷۹ که توسط پل ارد من نوشته شده است.که با ترجمه ی حسین ابوترابیان به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اوائل سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت کتابی به اسم 79 داخل آمریکا منتشر شده است که با استقبال بسیار زیاد و شگفت آوری روبرو شد و نسخه های آن گونه با سرعت بفروش رسید.که تعجب همه را برانگیخت.این نوشته که هم چنان ترجمه فارسی آن را تحت عنوان سقوط ۷۹ در رو بروی خود دارید.پس از آن با سرعت فراوان در آمریکا و انگلستان دوبار منتشر شد و آنقدر مورد دید و نظر قرار داشت که تا نوامبر هزار و نهصد و هفتاد و هفت با مفهوم در کمتر از ده ماه منتشر شد و به پانزدهم رسید و بیش از دو میلیون نسخه از آن بفروش رسید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سقوط ۷۹ تماس بگیرید

دانلود کتاب سقوط ۷۹