کتاب پرواز شبانه که توسط آنتوان دو سنت اگزوپری نوشته شده است.که با ترجمه ی پرویز داریوش به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در یکی از شبها فابیان خلبان پست هوایی در هنگام پرواز کردن داخل طوفان گم شده است. مدیر او ریویر اندک اندک با وضعیت رو‌به‌رو خواهد شد. او هم می بایست به همسر فابیان خبر گم شدن او را خبر دهد و از سمت دیگر می بایست به اداره شرکت پست هوایی ادامه یابد و جان خلبان‌های گوناگون را به خطر اندازد .بی سبب این نوشته یکی از مشهورترین داستان های دنیا است.داستان کتاب ارتباط به دورانی می باشد که از پرواز شبانه واسه ی تسریع ارسال بسته‌های پستی در رقابت پست هوایی با راه‌آهم و کشتی صورت می گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پرواز شبانه تماس بگیرید

دانلود کتاب پرواز شبانه