کتاب بیابان تاتارها که توسط دینو بوتزاتی نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است.داستان درمورد یک پادگان مرزی در کنار صحرایی که در آن‌ طرفش قبایل تاتار همسایه قرار گرفته است. افسرانی که زندگی و جوانی و سلامتی‌شان را در این بیابان‌های سوزان به هدر داده‌اند به موجب روزی که در میدان جنگ شجاعت و لیاقت خود را نمایان کنند. ولی سرنوشت تمام چه زود سپری می شود. صحرای تاتارها یا بیابان تاتارها داستانی از دینو بوتزاتی نگارنده ی مشهور ایتالیایی است. این داستان در سال هزار و نهصد و چهل منتشر شده است و تا حال حاضر بارها به فارسی ترجمه و چاپ شده‌است. این اثر خیلی مشهور شد و از روی آن فیلم زیاد معروفی به همین‌نام ساختند که چندین‌بار از صدا و سیمای ایران پخش شده‌است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بیابان تاتارها تماس بگیرید

دانلود کتاب بیابان تاتارها