کتاب چراغ های بی فروغ که توسط شرود آندرسن نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده مشهور شرود اندرسن را پایه گذر از سبک رمان نویسی قرن نوزدهم و از عامل مهم و اصلی تشکیل شدن داستان کوتاه مدرن اسم داده اند . از این رو می باشد که تربیت و تشکیل نگارنده های همتنند جان اشتاین‌بک و ارنست همینگوی و سرانجام ویلیام فاکنر را به اثرهای شروود آندرسن و تاثیرات او بر نگارنده های نسل جدید منتسب می نمایند. با این تفاوت که توقف آندرسن در نوشته های معدودش سبب شد تا شاگردانی که پا نهادند با استمرار در روش و مسیر خود از استاد جلو زنند و در تاریخ ادبیات جایگاهی بس والا پیدا کنند. به این دلیل است که شاید اسم آندرسن واسه ی خیلی از دوستداران ادبیات کمتر شناخته شده باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چراغ های بی فروغ تماس بگیرید

دانلود کتاب چراغ های بی فروغ