کتاب حلقه فولادی که توسط پائوشوفسکی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هجده صفحه می باشد. این رمان کوتاه واسه ی کودکان و نوجوانان به فارسی ترجمه گشته است و در صفحات با نقاشی های رنگی منتشر شده است .نگارنده داخل این اثر جهان بسیار ساده و پاک سرنوشت دخترکی روستایی را به تصویر کشیده است .واریوشا اسم این دختر کوچک است و با پدر بزرگ پیر و مریض خویش زندگی می نماید.زمستان بسیار سردی بود و برف تمام مکانها را گرفته بود. .آوای زوزه سر دادن گرگها که در سرمای یخبندان زمستان به گوش ما می رسید. دختر و پدر بزرگش داخل کلبه چوبی کنار آتش نشسته بودند. پدربزرگ با او صحبت می نمود و می گفت گرگ ها به انسانها حسادت می نمایند که زوزه می کشند .برای آنکه قادر نیستند مثل آدمها بغل آتش بنشینند و تن سرد و یخ زده خود را گرم نمایند و آن را بخارانند. واریوشا در یکی از روزها مجبور شد که به روستای مشرف برود تا واسه ی پدر بزرگش توتون بگیرد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حلقه فولادی تماس بگیرید.

دانلود کتاب حلقه فولادی