کتاب دیو و دختر که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط غلامحسین اعرابی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر پلیکان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست و دو صفحه است.این اثر جلدِ هشتم از مجموعه کتابهای مورمور می باشد که داخل ایران تحت عناوین مورمور به دست انتشارات پلیکان و دایره وحشت توسط نشر ویدا و ترس و لرز توسط انتشارات پیدایش به فارسی ترجمه گشته اند.لوسی علاقه ی شدیدی به قصه های دیو و پری دارد. آن اندازه که از این داستان ها گفته که خانواده و دوستانش کفرشان درآمده است. اما یک روز لوسی با یک دیو حقیقی و زنده روبه رو می گردد . اما چه بد که لوسی آن اندازه از داستان های دیو تعریف نموده که هیچ نفر حرفها و صحبتهایش را باور نمی نماید و چقدر بد که دیو هم لوسی را شناخته و با عنوان قربانیِ بعدی به دنبال او می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیو و دختر تماس بگیرید.

دیو و دختر

دانلود کتاب دیو و دختر