یکی از رمان های ارزنده جهان کتاب پلی بر رودخانه اثر ایو آندریچ است که  توسط دکتر رضا براهنی در دهه چهل به فارسی برگردانده شده است.این کتاب چاپ انتشارات سازمان جیبی است و برنده نوبل ادبیات است .برای خرید کتاب پلی بر رودخانه درینا اینجا کلیک نمایید و برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید.

کتاب پلی بر رودخانۀ درینا

 دانلود کتاب پلی بر رودخانۀ درینا