دانلود کتاب خاطرات خانه مردگان اثر فئودور داستایوسکی ترجمه محمدجعفر محجوب

 در این مقدمه کوتاه مجال بحث در باب زندگی نویسنده نابغه قرن نوزدهم روس فیودور داستایوفسکی و ارزش هنری آثار وی نیست.درین باره تاکنون کتابهای عظیم برشته تحریر درآمده و هنورز بسیاری از سخنان ناگفته مانده است. مترجم نیز سر این گستاخی را ندارد.این حکایت را بباید دفتری.

آنچه اینجا میتوان فهرست وار تذکار داد اینستکه وی بسال 1821 در مسکو دیده بجهان گشود و در سال 1881 پس از شصت سال زندگی پر نشیب و فراز و سرشار از ترس و دلهره و نومیدی و عشق و امید درگذشت و آثاری جاودان از خود برجای گذاشت.

 انتشار این کتاب اثر عظیمی در وضع زندان های روسیه کرد مجازاتهای بدنی که مجرمین رسما بدان محکوم می شدند بسر افقتاد

برای خرید کتاب خاطرات خانه مردگان اثر فئودور داستایوسکی ترجمه محمدجعفر محجوب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 درین سرگذشت ناتمام گاهگاه قطعات عجیب و خاطرات وحشت انگیز بدون نظم و ترتیب و باتشنج آمده...چنانکه ی نویسنده برای آسوده ساختن خویش آنها را نوشته است. این محیط پسا و ساقط این دنیای تازه که تا امروز نفوذ ناپذیر مانده است غرابت بعضی وقایع و پاره یی ملاحظات و اظهار نظرهای عجیب تمام برای خوانندگان آن عصر و حتی مردم امروز تازگی دارد.
با اینهمه ممکن است من درباب ارزش واقعی این کتاب اشتباه کرده باشم.

 

 

 

دانلود کتاب خاطرات خانه مردگان