کتاب تصویری در آین نام یکی از رمان های مشهور دانیل استیل است که در واقع  46 مین کتاب از سری رمانهای دانیل آستیل می باشد که یکی از حساس ترین و واقعیترین احساس  و ارتباط در بین دوقلوهای همسان را به  تصویرمی کشد، کتاب تصویری در آینه  روایتگر  زندگی دو خواهر است که  دوقلو  همخسانهستن و خواننده  را به یک سفر بسیار جذاب در زندگی این دو میبرد .کتاب تصویری در آینه جادوی دو خواهر است که از نظر ظاهری دقیقا یکی  ولی از نظر خصوصیات روحی بسیار متفاوت.  تا هرکدام به دنبال سرنوشت  خود میروند و زندگی خود را میسازند و......برای خرید کتاب تصویری در آینه تماس بگیرید

 

دانلود کتاب تصویری در آینه