کتاب یک شب خلوت اثری از میکی اسپیلین می باشد که با ترجمه گیورگیس آقاسی انجام شده است.هم اکنون میکی اسپلین چندین داستان نصفه و به پایان نرسیده داشته است. که پس از فوتش به دست یکی از دوستان نزدیک او تکمیل شده می باشد .نویسنده مشهور میکی اسپیلین مارس یکی از نگارنده های سرشناس اهل ایالات متحده آمریکا بوده است.هرمان اصلی یکی از معروفترین آثار او می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک شب خلوت تماس بگیرید

 

 

دانلود کتاب یک شب خلوت