کتاب بیگانه ای در من که انتشارات آن وارش سوئد می باشد.که دارای تعداد دویست و سی و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و نهصد و نود و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط شکوه میرزادگی نوشته شده است.شکوه میرزادگی نگارنده و شاعر مشهور ایرانی می باشد که کار خود را از انتشارات فردوسی و کیهان آغاز نموده است . از این میان سماکار و علامه‌زاده کارمند تلویزیون می باشد و اتهام این گروه این می باشد که از شیوه ی این گروه که واسه ی مطالعات مارکسیستی به وجود آمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بیگانه ای در من تماس بگیرید

 

دانلود کتاب بیگانه ای در من