کتاب احساس و اندیشه که انتشارات آن صائب می باشد.که دارای تعداد دویست و ده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.که در سال هزار و سیصد و چهل و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط مهرداد شکوری تالیف شده است. انتخاب شده از زیباترین و مشهورترین نظم و نثر های دنیا به همراه ترجمه شعرهای معروفترین موسیقی های خارجی است.ای رودخانه ی با شکوه بگذار این اندیشه ی دلپذیر در نرمی و آرامش و در خشونت تو و در تپه های خندان سواحل تو سایه افکنده اند باقی گذاشته شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب احساس و اندیشه تماس بگیرید

دانلود کتاب احساس و اندیشه