کتاب سیمای زنی در میان جمع که دارای تعداد چهارصد و چهل و هفت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. و توسط هاینریش بُل نوشته شده است.بل‌‏‎ واسه ی توضیح زندگینامه لنی شخصیت اصلی‌‏‎ داستان‌‏‎ بل از چهل و هشت سالگی او آغاز می‌کند و بعد از توضیحات خصوصیات حال فوق او سیر بلندی در خاطرات گذشته او داشته است.بل‌‏ در این نوشته هم از اجتماع سرمایه‌داری و هم از نظام کمونیستی منتقد کرده است. یه این سبب نوشته ی او با حذف خیلی از قسمت های در شوروی به انتشار می رسد. او عملکرد سرمایه داری را در ابتدا بر حرص و طمع دانسته و نظام کمونیستی را همچنان به عدم انجام دادن دستورات سوسیالیزم متهم می نماید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیمای زنی در میان جمع تماس بگیرید

دانلود کتاب سیمای زنی در میان جمع