کتاب آهستگی که توسط میلان کوندرا نوشته شده است.که برگرفته از صد و چهارده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان زیبای آهستگی یکی از رمانهای بسیار مشهور و قوی میلان کوندرا است و دوستانی که مطالعه کننده ی کارهای این نگارنده در حقیقت بزرگ و خلاق می باشد این داستان رو از دست ندهید. در یک وقت هوس کردیم غروب و شب را در یک قصر بگذرانیم‌. قصرهای بسیاری را در فرانسه به طور هتل باز‌سازی کرده می باشند و چهارگوشی از سبزی گمشده در پهناوری از زشتی بی‌سبزی و نمونه جمع شده کوچکی از باریکه‌راه‌ها و درخت‌ها و پرنده‌ها میان شبکه‌ای بزرگ از بزرگ‌راه‌ها‌. همین گونه که دارم رانندگی می نمایم داخل آینه متوجه ماشینی در پشت سرم شده ام.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آهستگی تماس بگیرید

دانلود کتاب آهستگی