کتاب فروشنده که توسط برنارد مالامد نوشته شده است.که با ترجمه ی شهریار بهترین به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. برنارد مالامد نگارنده ی مشهور آمریکایی رمان را از محله‌های بسیار فقیر بروکلین نیویورک صورت می دهد.او در این نوشته با توضیح رازهای خصوصی و خواسته‌های انسانی فرانک قهرمان مهم و اساسی رمان خاطر نشان کرده است که آدم بدان حد قدرت و نیرو دارد که هم اکنون با گذشته‌ای تاریک سرگذشت خود را متحول کند و آینده‌ای امید داشته واسه ی خویش رقم زند. با اراده‌ای بسیار قوی استوار بر محرومیت‌ها و عذاب سرنوشت دست به کار می شود و زندگی خود را به عشق می رساند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فروشنده تماس بگیرید

دانلود کتاب فروشنده