دانلود کتاب شوهر مدرسه ای من که با ترجمه ی جمشید ارجمند به انجام رسیده است.که توسط جووانی گوارسکی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده پرتلاش جووانی گوارسکی در خانواده‌ای از طبقات بسیار متوسط در کنار شهر پارمای ایتالیا متولد شده است. بعد از ناکام ماندن در درس دانشگاهی به شغلهای گوناگون روی برد. تا این که در آخر در هزار و نهصد و بیست و نه سردبیر مجله‌ای فکاهی به اسم کوریره امیلیانو را به دست گرفت و در سالهای هزار و نهصد و سی و شش تا هزار و نهصد و چهل و سه سردبیری مجله ی فکاهی دیگری به اسم برتولدو به دستش نهاده شد.در طول جنگ جهانی دوم دولت موسولینی را مورد نفد و بررسی قرار داد که این نقدها سختی های زیادی را واسی او ایجاد کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شوهر مدرسه ای من تماس بگیرید

دانلود کتاب شوهر مدرسه ای من