کتاب داستان فاتح هرات که با جلد شومیز منتشر شده است. توسط ناصر نجمی نوشته شده است.پسر سلطان حسام میرزا با اسم ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله داماد ناصرالدین شاه بوده است. مراد میرزا حسام‌السلطنه پسر عباس میرزا شاهزاده ی قاجار و حاکم خراسان در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه می باشد.او هم اکنون با شروع نقشه انگلیس در مسیر جداسازی هرات با سربازانش راهی هرات شد و توانست آن شهر را محاصره و بعد بار دیگر آن را به خاک ایران برگرداند. به سبب این نوشته اقدام حاکم هرات به سمت و طرف کابل فرار می کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان فاتح هرات تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان فاتح هرات