کتاب روزنامه دیواری مدرسه ما که توسط علی اشرف درویشیان نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و هشت صفحه می باشد. قصه ی بسیار جذاب از زمان مدرسه و دبیرستان یک پسر می باشد که توسط علی اشرف درویشیان نگاشته شده است.پسری دبیرستانی که در شل و فرم خاطره‌نویسی از داستان و خاطره های اتفاق افتاده سال اول دبیرستان خود می نگارد و هم اکنون از شیوه ی ناعادلانه‌ای که مدیر دبیرستان را اداره و سازمان دهی می نماید.علی‌اشرف درویشیان یکی از نگارنده های مشهور ایرانی بوده که عضو کانون نویسندگان ایران می باشد. بعضی از اثرهای خویش را قبل از انقلاب هزار و سیصد و پنجاه و هفت با اسم مستعار لطیف تلخستانی چاپ می‌کرد. او قبل و بعد از انقلاب به مراتب به موجب فعالیت‌های سیاسی به زندان انداخته شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روزنامه دیواری مدرسه ما تماس بگیرید.

دانلود کتاب روزنامه دیواری مدرسه ما