اندیشه

اثر محمد حجازی

بسیاری از کتب محمد حجازی توسط انتشارات پیام به چاپ رسید این کتاب که شامل قطعات ادبی یا داستانی ادبی است در اندازه جیبی و قطع وزیری در پیش از انقلاب به چاپ رسید این کتاب دارای ضرافت های ادبی محمد حجازی است که در سال چهل و نه در صد و نود شش صفحه موجود می باشد برای خرید کتاب اندیشه می توانید روی عکس زیر کلیک نمایید

خرید کتاب اندیشه

دانلود کتاب اندیشه